Βαρέα οχήματα

Ο τεχνικός έλεγχος για τα βαρέα οχήματα με μεικτό βάρος άνω των 3.5 τόνων, διενεργείται 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης πρώτης κυκλοφορίας όπως αυτή αναγράφεται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας.

Έκτοτε ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων διενεργείται κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.

Εκπαιδευτικά οχήματα: Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος για εκπαιδευτικά οχήματα πραγματοποιείται κατά την ταξινόμηση τους μετά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και την εγκατάσταση των πεντάλ προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα τους ως εκπαιδευτικά. Έκτοτε ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται 1 χρόνο μετά από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου ελέγχου.