Επιβατικό

Ο τεχνικός έλεγχος για τα επιβατικά οχήματα και για τα φορτηγά με μεικτό βάρος έως 3.5 τόνους, εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος:

Επιβατικά οχήματα και φορτηγά με μεικτό βάρος έως και 3.5 τόνους: ο αρχικός έλεγχος διενεργείται 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης πρώτης κυκλοφορίας όπως αυτή αναγράφεται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας. Έκτοτε ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων διενεργείται κάθε 2 χρόνια από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.

Επιβατικά Δ.Χ. (Ταξί): Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος για ταξί πραγματοποιείται 1 χρόνο μετά την ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας. Έπειτα ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται 1 χρόνο μετά από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου ελέγχου.

Εκπαιδευτικά οχήματα: Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος για εκπαιδευτικά οχήματα πραγματοποιείται κατά την ταξινόμηση τους μετά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και την εγκατάσταση των πεντάλ προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα τους ως εκπαιδευτικά. Έκτοτε ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται 1 χρόνο μετά από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου ελέγχου.

Ασθενοφόρα: Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος για εκπαιδευτικά οχήματα πραγματοποιείται 1 χρόνο μετά την ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας και έκτοτε ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται 1 χρόνο μετά από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου ελέγχου.